මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ
එක්සත් ජාතීන්ගේ විනිමය අනුපාත දත්ත දී 28/06/2022 21:18

පරිවර්තනය කරන්න ඇමරිකන් ඩොලර් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

ඇමරිකන් ඩොලර් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය පරිවර්තනය. ඇමරිකන් ඩොලර් මිල අද ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි විනිමය වෙළෙඳපොළේ.
1 ඇමරිකන් ඩොලර් = 360.29 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

ඇමරිකන් ඩොලර් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය බවට පරිවර්තනය කිරීම පිළිබඳ තොරතුරු දිනකට එක් වරක් යාවත්කාලීන වේ. විවෘත මූලාශ්‍රවලින් ලබා දෙන මුදල් හුවමාරුව පිළිබඳ තොරතුරු. විනිමය අනුපාතය පිළිබඳ තොරතුරු යොමු කිරීමකි. 1 ඇමරිකන් ඩොලර් දැන් 360.29 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. ඇමරිකන් ඩොලර් අනුපාතය ඊයේ සිට ඉහළ යයි. ඇමරිකන් ඩොලර් අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ට සාපේක්ෂව 0 ප්‍රතිශත ලක්ෂ්‍යයෙන් සියයෙන් වැඩි විය.

වෙනස්
පරිවර්තනය කරන්න

විනිමය අනුපාතය ඇමරිකන් ඩොලර් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

සතියකට පෙර, ඇමරිකන් ඩොලර් 366.92 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා මිලදී ගත හැකිය. මීට වසර පහකට පෙර, ඇමරිකන් ඩොලර් 153.75 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා හුවමාරු කර ගත හැකිය. අවුරුදු දහයකට පෙර, ඇමරිකන් ඩොලර් 200.25 0 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා හුවමාරු කර ගත හැකිය. විවිධ වේලාවන් සඳහා විනිමය අනුපාතයේ සටහනක් මෙහි දැක්වේ. ඇමරිකන් ඩොලර් හි විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ලෙස මාසයක් සඳහා වෙනස් කිරීම 1.94% වේ. ඇමරිකන් ඩොලර් හි විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ලෙස වසරකට වෙනස් කිරීම 79.92% වේ.

පැය දවස සතිය මාසික මාස 3 අවුරුදු අවුරුදු 10 යි
   විනිමය අනුපාතය ඇමරිකන් ඩොලර් (USD) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්

මුදල් පරිවර්තකය ඇමරිකන් ඩොලර් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

ඇමරිකන් ඩොලර් (USD) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 ඇමරිකන් ඩොලර් 360.29 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
5 ඇමරිකන් ඩොලර් 1 801.45 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
10 ඇමරිකන් ඩොලර් 3 602.90 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
25 ඇමරිකන් ඩොලර් 9 007.24 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
50 ඇමරිකන් ඩොලර් 18 014.48 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
100 ඇමරිකන් ඩොලර් 36 028.95 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
250 ඇමරිකන් ඩොලර් 90 072.38 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
500 ඇමරිකන් ඩොලර් 180 144.76 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

අද 10 USD = 3 602.90 LKR. අද 25 USD = 9 007.24 LKR. 50 ඇමරිකන් ඩොලර්, 18 014.48 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය පරිවර්තනය කිරීමට අවශ්‍යයි. ඔබට 36 028.95 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය තිබේ නම්, ශ්රී ලංකාව හි ඒවා 100 ඇමරිකන් ඩොලර්. 250 ඇමරිකන් ඩොලර් සඳහා මුදල් පරිවර්තකය 90 072.38 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. ඔබට 180 144.76 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා 500 ඇමරිකන් ඩොලර් .

   ඇමරිකන් ඩොලර් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය

ඇමරිකන් ඩොලර් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අද 28 ජූනි 2022

දිනය අනුපාතය වෙනස්
28.06.2022 361.911088 3.084441 ↑
27.06.2022 358.826646 4.497169 ↑
26.06.2022 354.329477 -
25.06.2022 354.329477 2.306357 ↑
24.06.2022 352.023121 1.552673 ↑

28 ජූනි 2022, 1 ඇමරිකන් ඩොලර් = 361.911088 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. ඇමරිකන් ඩොලර් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට 27 ජූනි 2022 - 358.826646 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. ඇමරිකන් ඩොලර් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට 26 ජූනි 2022 - 354.329477 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. හි උපරිම USD / LKR විනිමය අනුපාතය 28.06.2022. ඇමරිකන් ඩොලර් සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මත 24 ජූනි 2022 352.023121 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය.

   ඇමරිකන් ඩොලර් දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ

ඇමරිකන් ඩොලර් සහ ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් සංකේත සහ රටවල්

ඇමරිකන් ඩොලර් මුදල් සංකේතය, ඇමරිකන් ඩොලර් මුදල් සංඥාව: $. ඇමරිකන් ඩොලර් රජයේ: බ්රිතාන්ය වර්ජින් දූපත්, බ්රිතාන්ය ඉන්දීය සාගර ප්රදේශය නැගෙනහිර ටිමෝරය, මාෂල් දූපත්, මයික්රොනීසියා ගිවිසුම් ජනපද, පලාවු, උතුරු මරියානා දිවයින්, ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය, ටර්ක්ස් සහ කයිකෝස් දිවයින්, ඉක්වදෝරය. ඇමරිකන් ඩොලර් මුදල් කේතය USD. ඇමරිකන් ඩොලර් කාසිය: සියයට.

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් සංකේතය, ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් සංඥාව: Rs. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය රජයේ: ශ්රී ලංකාව. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් කේතය LKR. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කාසිය: සියයට.