මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ
එක්සත් ජාතීන්ගේ විනිමය අනුපාත දත්ත දී 28/06/2022 19:41

පරිවර්තනය කරන්න ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා යුරෝ

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා යුරෝ පරිවර්තනය. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මිල අද යුරෝ හි විනිමය වෙළෙඳපොළේ.
1 000 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය = 2.62 යුරෝ

මුදල් විනිමය අනුපාතය දිනකට සාමාන්‍ය අගයක් ඇත. සත්‍යාපිත ප්‍රභවයන්ගෙන් විනිමය අනුපාත. සියලුම මුදල් හුවමාරු මෙහෙයුම් බැංකු වල සිදු කෙරේ. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ඊයේ සිට යුරෝ ට සාපේක්ෂව ඉහළ යයි. 1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි පිරිවැය දැන් 0.002625 යුරෝ ට සමාන වේ. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අනුපාතය යුරෝ ට සාපේක්ෂව 0 ප්‍රතිශත ලක්ෂ්‍යයෙන් සියයෙන් වැඩි විය.

වෙනස්
පරිවර්තනය කරන්න

විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා යුරෝ

සතියකට පෙර, ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 0.002595 යුරෝ සඳහා මිලදී ගත හැකිය. මාස තුනකට පෙර, ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 0.00296 යුරෝ සඳහා විකිණිය හැකිය. අවුරුදු දහයකට පෙර, ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 0.004222 0 යුරෝ සඳහා හුවමාරු කර ගත හැකිය. 1.14% - සතියකට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යුරෝ ලෙස විනිමය අනුපාතය වෙනස් කිරීම. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි විනිමය අනුපාතය යුරෝ ලෙස මාසයක් සඳහා වෙනස් කිරීම -3% වේ. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි විනිමය අනුපාතය යුරෝ ලෙස වසරකට වෙනස් කිරීම -37.84% වේ.

පැය දවස සතිය මාසික මාස 3 අවුරුදු අවුරුදු 10 යි
   විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) දක්වා යුරෝ (EUR) මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්

මුදල් පරිවර්තකය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යුරෝ

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) දක්වා යුරෝ (EUR)
1 000 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 2.62 යුරෝ
5 000 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 13.12 යුරෝ
10 000 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 26.25 යුරෝ
25 000 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 65.62 යුරෝ
50 000 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 131.23 යුරෝ
100 000 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 262.46 යුරෝ
250 000 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 656.16 යුරෝ
500 000 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 1 312.31 යුරෝ

ඔබට 10 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 0.026246 යුරෝ සඳහා ඔබට විකිණිය හැකිය. . මුදල් පරිවර්තකය අද ලබා දෙයි 0.065616 යුරෝ සඳහා 25 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. 0.13 යුරෝ සඳහා ඔබට 50 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මිලදී ගත හැකිය. . මුදල් පරිවර්තකය අද ලබා දෙයි 0.26 යුරෝ සඳහා 100 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. මුදල් පරිවර්තකය අද ලබා දෙයි 0.66 යුරෝ සඳහා 250 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. 1.31 යුරෝ සඳහා ඔබට 500 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මිලදී ගත හැකිය. .

   ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා යුරෝ විනිමය අනුපාතය

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා යුරෝ අද 28 ජූනි 2022

දිනය අනුපාතය වෙනස්
28.06.2022 0.002631 -2.48 * 10-5
27.06.2022 0.002655 -3.37 * 10-5
26.06.2022 0.002689 -
25.06.2022 0.002689 -1.82 * 10-5
24.06.2022 0.002707 -1.56 * 10-5

1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට යුරෝ දැන් 28 ජූනි 2022 - 0.002631 යුරෝ. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට යුරෝ සිට 27 ජූනි 2022 - 0.002655 යුරෝ. 26 ජූනි 2022, 1 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය = 0.002689 යුරෝ. හි උපරිම LKR / EUR අනුපාතය 24.06.2022. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට යුරෝ සිට 24 ජූනි 2022 - 0.002707 යුරෝ.

   ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා යුරෝ විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සහ යුරෝ මුදල් සංකේත සහ රටවල්

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් සංකේතය, ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් සංඥාව: Rs. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය රජයේ: ශ්රී ලංකාව. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් කේතය LKR. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කාසිය: සියයට.

යුරෝ මුදල් සංකේතය, යුරෝ මුදල් සංඥාව: €. යුරෝ රජයේ: ඔස්ට්රියාව, Akrotiri හා Dhekelia, ඇන්ඩෝරාව, බෙල්ජියම, වතිකානු, ජර්මනිය, ග්රීසිය, අයර්ලන්තය, ස්පාඤ්ඤය, ඉතාලිය, සයිප්රස්, කොසෝවෝ, ලක්සම්බර්ග්, මෝල්ටා, මොනාකෝ, නෙදර්ලන්තය, පෘතුගාලය, සැන් මරිනෝ, ස්ලෝවේනියාව, ෆින්ලන්තය, ප්රංශය, මොන්ටිනිග්රෝ, එස්තෝනියාව. යුරෝ මුදල් කේතය EUR. යුරෝ කාසිය: eurocent.