මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ
එක්සත් ජාතීන්ගේ විනිමය අනුපාත දත්ත දී 28/06/2022 21:03

පරිවර්තනය කරන්න යුරෝ දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

යුරෝ දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය පරිවර්තනය. යුරෝ මිල අද ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි විනිමය වෙළෙඳපොළේ.
1 යුරෝ = 381.01 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

යුරෝ ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය බවට සාමාන්‍ය වත්මන් අනුපාතයට පරිවර්තනය කරන්න. මුදල් විනිමය අනුපාතය දිනකට සාමාන්‍ය අගයක් ඇත. විනිමය අනුපාතය පිළිබඳ තොරතුරු යොමු කිරීමකි. 1 යුරෝ දැන් 381.01 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ට සමාන වේ. 1 යුරෝ 0 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කින් වැඩි විය. යුරෝ අද පිරිවැය 381.01 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය.

වෙනස්
පරිවර්තනය කරන්න

විනිමය අනුපාතය යුරෝ දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

සතියකට පෙර, යුරෝ 385.35 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා හුවමාරු කර ගත හැකිය. මාසයකට පෙර, යුරෝ 369.58 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා විකිණිය හැකිය. මීට වසර පහකට පෙර, යුරෝ 174.78 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සඳහා හුවමාරු කර ගත හැකිය. යුරෝ විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ප්‍රස්ථාරයේ දැකීමට පහසුය. සතිය පුරා, යුරෝ සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය -1.13% විසින් වෙනස් කරන ලදි. යුරෝ හි විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ලෙස මාසයක් සඳහා වෙනස් කිරීම 3.09% වේ.

පැය දවස සතිය මාසික මාස 3 අවුරුදු අවුරුදු 10 යි
   විනිමය අනුපාතය යුරෝ (EUR) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්

මුදල් පරිවර්තකය යුරෝ ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

යුරෝ (EUR) දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR)
1 යුරෝ 381.01 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
5 යුරෝ 1 905.03 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
10 යුරෝ 3 810.07 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
25 යුරෝ 9 525.17 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
50 යුරෝ 19 050.34 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
100 යුරෝ 38 100.68 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
250 යුරෝ 95 251.69 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය
500 යුරෝ 190 503.38 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය

අද, 3 810.07 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය 10 යුරෝ. ඔබට 25 යුරෝ තිබේ නම්, ශ්රී ලංකාව හි ඔබට 9 525.17 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද, 50 යුරෝ 19 050.34 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද, 100 යුරෝ 38 100.68 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. 250 යුරෝ සඳහා මුදල් පරිවර්තකය 95 251.69 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. අද 500 EUR = 190 503.38 LKR.

   යුරෝ දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය

යුරෝ දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අද 28 ජූනි 2022

දිනය අනුපාතය වෙනස්
28.06.2022 380.150385 3.554473 ↑
27.06.2022 376.595912 4.719871 ↑
26.06.2022 371.876041 -
25.06.2022 371.876041 2.496462 ↑
24.06.2022 369.379579 2.122613 ↑

1 යුරෝ සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දැන් 28 ජූනි 2022 - 380.150385 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. යුරෝ සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මත 27 ජූනි 2022 376.595912 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. යුරෝ සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මත 26 ජූනි 2022 371.876041 ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය. පසුගිය මාසයේ උපරිම යුරෝ සිට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අනුපාතය 28.06.2022 මත විය. පසුගිය මාසය සඳහා අවම EUR / LKR අනුපාතය 24.06.2022 මත විය.

   යුරෝ දක්වා ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ

යුරෝ සහ ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් සංකේත සහ රටවල්

යුරෝ මුදල් සංකේතය, යුරෝ මුදල් සංඥාව: €. යුරෝ රජයේ: ඔස්ට්රියාව, Akrotiri හා Dhekelia, ඇන්ඩෝරාව, බෙල්ජියම, වතිකානු, ජර්මනිය, ග්රීසිය, අයර්ලන්තය, ස්පාඤ්ඤය, ඉතාලිය, සයිප්රස්, කොසෝවෝ, ලක්සම්බර්ග්, මෝල්ටා, මොනාකෝ, නෙදර්ලන්තය, පෘතුගාලය, සැන් මරිනෝ, ස්ලෝවේනියාව, ෆින්ලන්තය, ප්රංශය, මොන්ටිනිග්රෝ, එස්තෝනියාව. යුරෝ මුදල් කේතය EUR. යුරෝ කාසිය: eurocent.

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් සංකේතය, ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් සංඥාව: Rs. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය රජයේ: ශ්රී ලංකාව. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය මුදල් කේතය LKR. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය කාසිය: සියයට.