මුදල් පරිවර්තකය, විනිමය අනුපාතිකය
මුදල් පරිවර්තකය විනිමය අනුපාතික කැල්කියුලේටරය අන්තර්ජාලය හරහා Forex ගාස්තු විනිමය හුවමාරු අනුපාතය ඉතිහාසයේ
යාවත්කාලීන විදේශ විනිමය විනිමය අනුපාත: 15/08/2022 06:47

විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) දක්වා යෙන් (JPY) මුල්ය වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත ජීවත්

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - යෙන් දැන් වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත දී මිල 15 අගෝස්තු 2022
ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය - යෙන් දැන් වෙළද විනිමය වෙළෙඳපොළ මත දී මිල 15 අගෝස්තු 2022

06:47:42 (තත්පර 59 ක් විදේශ විනිමය අනුපාතය යාවත්කාලීන)

1 LKR = 0.37 JPY
1 JPY = 2.71 LKR

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට යෙන් අනුපාතය ප්‍රභවය වන්නේ විදේශ විනිමය හුවමාරුවයි. සෑම තත්පර 30 කට වරක්, ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය විනිමය අනුපාතය යාවත්කාලීන වේ. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය අනුපාතය දැන් මාර්ගගතව නරඹන්න. වත්මන් විනිමය අනුපාතය හැකි ඉක්මනින් වෙබ් අඩවියෙන් ලබා ගත හැකිය.

විදේශ විනිමය ගනුදෙනු සටහන යෙන් - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සජීවි, 15 අගෝස්තු 2022

විදේශ විනිමය ගනුදෙනු සටහන ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා යෙන් සජීවි, 15 අගෝස්තු 2022

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට යෙන් 15 අගෝස්තු 2022 හි විනිමය අනුපාතය මෙහි ඇත, අපේ වෙබ් අඩවිය. ප්‍රස්ථාරයේ, මුදල්වල නැගීම හෝ වැටීම ඔබට ඉක්මනින් පෙනේ. තෝරාගත් වේලාව සඳහා නිශ්චිත විනිමය අනුපාතය බැලීමට ප්‍රස්ථාරයේ සැරිසරන්න. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය ප්‍රස්ථාරය නිරන්තරයෙන් යාවත්කාලීන වන බැවින් අපගේ වෙබ් අඩවියට Forex වෙතින් දත්ත ලැබේ.

පරිවර්තනය කරන්න ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා යෙන් ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා යෙන් විනිමය අනුපාතය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය දක්වා යෙන් විනිමය අනුපාතය ඉතිහාසයේ

අන්තර්ජාලය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) දක්වා යෙන් මෙම මොහොතේ දී

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට යෙන් හි ඉතිහාසය සෑම විනාඩියකටම. -0.0000 JPY - ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) සිට යෙන් මෙම මිනිත්තුව සඳහා අනුපාතය. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යෙන් හි අනුපාත සෑම මිනිත්තුවක්ම මෙම පිටුවේ වගුවේ දක්වා ඇත. විනාඩියකට ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය හි අගයන් වගුවේ තබා ඇති අතර එමඟින් වෙනස දැකීමට පහසු වේ.

06:46 06:45 06:43 06:42 06:41 06:40 06:39 06:38 06:37 06:36
0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37

අන්තර්ජාලය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) දක්වා යෙන් පසුගිය පැය වෙළෙඳ

ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය යෙන් හි වෙනස්වීම් සෑම පැයකදීම නැරඹිය හැකිය. ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) යෙන් අනුපාතය මේ මොහොතේ අඩු වීම - -0.0000 JPY. සෑම පැයකටම ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය සිට යෙන් ගාස්තු වගුවේ දැක්වේ. මෙම පිටුවෙහි වගුවේ පැය 10 ක් සඳහා විනිමය අනුපාත දත්ත බලන්න.

06:42 06:36 06:30 06:22 06:16 06:09 06:02 05:56 05:50 05:42
0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37

අන්තර්ජාලය ශ්රී ලංකා රුපියලේ අගය (LKR) දක්වා යෙන් අද ප්රවණතාවය 15 අගෝස්තු 2022

06:46 05:38 04:31 03:26 02:21 01:15 00:08 22:57 21:49
0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37 0.37